Môj Tím

Volebný obvod 1
Luník I a Luník II

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.


právnik a špecialista na dane

Právnik Peter Huba od narodenia býva na Terase a špecializuje sa okrem práva aj daniam. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty UPJŠa o rok neskôr externé štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od minulého roka je poslancom zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský


konzultant, lektor, 68 rokov

Občiansky mimoriadne aktívny vzdelaním právnik a psychológ Ladislav Rovinský sa postavil proti ťažbe uránu, inicioval akcie proti parkovacej politike cez firmu EEI, zasadzoval sa za park v Barci a bránil výrubu stromov a zasadil sa za debarierizáciu verejného priestoru, kde sú Košice jedným z prvých miest s vypracovanou politikou bezbariérového prístupu. Zakladal Spolok na podporu skrášľovania Košíc a Slovenský zväz ochrancov prírody v Košiciach.

Volebný obvod 2
Luník III a Luník IV

Ing. Slavomír Pavelčák, PhD.


mestský policajt a manažér

Vyštudovaný strojár s vysokánskou postavou, ktorá vzbudzuje rešpekt väčšinu pracovného života strávil ako mestský policajt v rôznych funkciách až po zástupcu náčelníka. Získal rôzne ocenenia za príkladnú službu i nasadenie. Po 18 rokoch služby prešiel na Obvodný úrad, aby v roku 2013 zakotvil v súkromnej spoločnosti. Okrem iného sa podieľal na celospočenských projektoch ako „Rómska občianska hliadka, Monitorovanie MČ Košice – Západ bezpečnostnými kamerami. Kriminálna prevencia pre deti a mládež, Ako a prečo povedať drogám NIE!. Má dve dospelé deti.

Mgr. Štefan Rychnavský


dôchodca a aktivista, 66 rokov

Neposedný dôchodca, ktorý vychoval šesť detí a teraz sa venuje okrem záhrady aj svojmu okoliu. Pôsobil vo VSŽ, ale skúsenosti má aj z verejnej správy, kde pracoval v Košickom samosprávnom kraji, že mestskom úrade. V rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako mestský poslanec. Komunálnej politike sa však venuje viac ako 20 rokov, kde sa sústredil na technickú úroveň miestnych komunikácii, parkovísk a chodníkov, stavu mestskej zelene, ošetrovanie stromov a pravidelné kosenie trávy. Cez petície zastavil niektoré nevhodné stavby, pracoval na zónovaní parkovania, či výstavbe parkovacieho domu.

František Hrubý


vedúci oddelenia dopravy, 61 rokov

Od svojho príchodu do metropoly východu pracoval viac ako 20 rokov vo VSŽ Košice na závode Údržba ako mechanik meracích a regulačných prístrojov pri zabezpečovaní bezporuchového chodu a prevádzky 3 vysokých pecí. V súčasnosti pracuje v príspevkovej organizácií Košického samosprávneho kraja – Správa ciest KSK. Mesto Košice, ale hlavne sídlisko Terasa, mu prirástli k srdcu, napokon žije tu už viac ako 46 rokov. Počas svojho pôsobenia aktívne pomáhal a slúžil svojim spoluobčanom riešiť naše spoločné problémy opakovane 3 volebné obdobia od roku 2002 ako poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Západ. Spolu s manželkou vychovali 3 deti.

Volebný obvod 3
Luník V a Luník VI

Bc. Dominik Karaffa


študent práva, aktivista, 26 rokov

Aktívny študent posledného ročníka práva Dominik Karaffa už dlhšie naháňa neporiadnych košických radných a poukazuje na nedostatky v meste. Aktívne bojuje za záchranu zelene v Košiciach a pravidelne sa zúčastňuje výrubových konaní. Takto sa mu podarilo zachrániť už množstvo stromov v meste. Pred dvomi rokmi sám ostrihal živý plot na Toryskej ulici a ukázal tak, že mestský podnik nezvláda ani tie najjednoduchšie úlohy. Jeho srdcovou záležitosťou je Borovicový háj. Dlhodobo poukazuje na potrebu majetkovoprávneho usporiadania vzťahov s majiteľmi tamojších pozemkov. V roku 2016 zorganizoval a odovzdal úspešnú petíciu za zachovanie verejne prístupného Borovicového hája.

Ing. Ján Varga


strojný inžinier, 39 rokov

Strojný inžinier Ján Varga býva na Terase od svojho narodenia. Je náruživým cyklistom, preto ho trápi, že práve cyklisti sú na periférii záujmu mesta. Kandiduje, lebo mu záleží na transparentnom a najmä odbornom riešení veci verejných.

Ing. Adrián Weiszer


43 rokov, lesný inžinier

Vyštudovaný lesný inžinier aj pracuje v tejto oblasti od skončenia školu. V komunálnej politike nie je nováčikom. Osem rokov (2002-2010) bol poslancom miestneho i mestského zastupiteľstva. Svojich troch synov sa snaží viesť k športom a spoznáva s nimi rôzne lokality a zákutia, pamätihodnosti, zaujímavosti.

Volebný obvod 4
Luník VII, Luník VIII a IBV

Mgr. Peter Berinšter


podnikateľ, 29 rokov

Odborník na verejnú správu aktuálne podniká a zároveň je krajským poslancom na župe. Už od roku 2008 je členom KDH. Ako dobrovoľník trénuje basketbalovú mládež v TYDAM UPJŠ Košice i v Basketbalovej akadémii v Čani. Spoluorganizuje aj Košickú streetbalovú ligu. Už ako 29 ročný má diamantovú plaketu za pravidelné darovanie krvi.

PhDr. Patrik Kohut


manažér, audítor, 36 rokov

Patrik Kohut je aktívnym občanom a do komunálnej politiky sa rozhodol vstúpiť ako nová krv. Už ho nebavilo sa rozčuľovať iba nad kávou s kamarátmi a chce dať Terase viac. Chce sa venovať novým výzvam a projektom prospešným pre mesto Košice. Je šťastne ženatý a má jedno dieťa.

Mgr. Peter Liba


Teológ, 38 rokov

Vyštudoval teológiu na Karlovej univerzite v Prahe.  Je otcom troch malých detí, čoskoro už štyroch. V rokoch 2014-2018 prvý krát vstúpil do komunálnej politiky, keď pôsobil v zastupiteľstve mestskej časti Košice-západ, tam sa sústredil predovšetkým na bezpečnosť a kvalitu detských a outdorových  ihrísk, zasadzoval sa o vybudovanie čo najväčšieho počtu uzamykateľných kontajnerovísk. Vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj práci s deťmi a mládežou z marginalizovaných skupín obyvateľstva v Košickom kraji. Je pravidelným darcom krvi ocenený zlatou plaketou.