Môj Tím

Môj Tím

   Patrik Kohut

 

          Peter Huba

 

     Tibor Bačinský

 

       Patrik Nohavica

 

     Richard Matiaščik

 

          Filip Gaál

 

          Patrícia Helfenová

 

           Ján Varga

 

       Milan Števkov

 

       Dávid Šuster

 

       Peter Liba

 

Volebný obvod 1
Luník I, Luník II a Luník III

Patrik Kohut


audítor, 40 rokov

Nie je mi ľahostajná budúcnosť Košíc. Mojim cieľom je, aby sa nám obyvateľom v tomto meste žilo ešte lepšie a komfortnejšie. Svoje doterajšie skúsenosti a poznatky chcem preniesť aj do práce pre mesto, mestskú časť a mám aj naďalej veľké odhodlanie vnášať do verejných vecí mesta viac čestnosti, poriadku a spravodlivosti.

Som obyvateľ, ktorý chce pre mesto Košice urobiť ešte viac, naďalej podporovať rozvoj mesta, ale predovšetkým načúvať problémom obyvateľov a hľadať najlepšie riešenia. Mnohé projekty sa dajú realizovať len vďaka poctivej práci a zodpovednému prístupu. Som presvedčený, že aj v našom krásnom meste Košice a na Terase sa dá poctivou prácou poslanca ešte viac zlepšiť a zveľadiť. Mojou prioritou bude predovšetkým revitalizácia parkov, výsadba nových stromov, zelene a obnova detských ihrísk. Ďalším mojím cieľom bude hľadať nové riešenie v oblasti parkovania v mestskej časti a taktiež sa zamerať na bezpečnosť nás obyvateľov. V neposlednom rade sa budem snažiť o zmenu kompetencie medzi mestom Košice a mestskou časťou Košice – Západ, aby mestská časť mala  viac kompetencií, a tak bola bližšie k občanovi a vedela pre občana urobiť viac.

Ako váš poslanec sa budem usilovať naďalej podporovať rozvoj našej mestskej časti, ale predovšetkým sa budem snažiť otvoriť samosprávu verejnosti, načúvať problémom a hľadať najlepšie riešenia.

Na Terase ste si mohli za posledné obdobie všimnúť viacero prospešných zmien, akými sú vysadené stromy, osadené nové lavičky, obnovené úseky chodníkov a taktiež vytvorené či vybudované nové detské ihriská. Verím, že pripravované projekty skrášlia Terasu a urobia ju lepšou pre život všetkých nás. Veľkou výhodou pre obyvateľa je, že v mestskej časti sa podarilo zaviesť participatívny rozpočet, vďaka ktorému sa môžu práve obyvatelia podieľať na prerozdelení verejných financií.

Vážení obyvatelia sídliska Terasa, vopred vám ďakujem za prejavenú dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Verím, že vás nesklamem a budem hájiť vaše záujmy v samospráve a stáť za každým Terasanom a Terasankou.

Peter Huba


zástupca starostu, 37 rokov

Od narodenia žijem na Terase, kde som aj navštevoval Základnú školu na Považskej ulici. Od ukončenia štúdií na Právnickej fakulte UPJŠ a Ekonomickej fakulte TU KE som pracoval v súkromnej sfére, kde som sa venoval právu a daniam. V roku 2017 som bol zvolený za poslanca KSK a od roku 2018 zastupujem obyvateľov Terasy ako mestský a miestny poslanec. V súčasnosti zastávam funkciu zástupcu starostu mestskej časti Košice- Západ.

Nie je mi ľahostajná budúcnosť našej mestskej časti, v ktorej chcem naďalej pracovať a žiť. Poznám jej silné aj slabé stránky, preto viem, čo treba zlepšiť, aby Terasa poskytovala kvalitné verejné služby pre plnohodnotný a bezpečný život jej obyvateľov. Verejné záležitosti sa musia spravovať odborne, čestne a transparentne. Ide o hodnoty, ktoré sú mi blízke a ktoré dodržiavam v každodennom pracovnom aj súkromnom živote.

Ako poslanec a zástupca starostu presadzujem riešenia v oblastiach zodpovedného a participatívneho hospodárenia s verejnými financiami, revitalizácie verejných priestorov aj detských ihrísk, čistoty a verejného poriadku.

Chcem, aby Terasa bola prosperujúcim a atraktívnym miestom pre rodiny s deťmi i pre našich starých rodičov. Medzi hlavné rozvojové aktivity, ktorým som sa venoval, patrili revitalizácia Katkinho parku a parku na Narcisovej ulici, kde sa mestská časť uchádza o eurofondy a verím, že sa do ich realizácie pustíme nasledujúci rok. Rovnako projekt rekonštrukcie fontány na Luníku I a jej okolia, na ktorý sme v lete získali stavebné povolenie, a ktorá je mojou dlhodobou prioritou.

Okrem rozvojových projektov ako svoju prioritu presadzujem čistotu a poriadok. Začali sme pilotný projekt elektronického uzamykania kontajnerových stojísk formou nekopírovateľných čipových kľúčov, ktorý bol prijatý veľmi pozitívne.

Na miestach, kde to dovoľuje uloženie sietí budem presadzovať inštalovanie polopodzemných kontajnerov. Ako prvej mestskej časti v Košiciach sa nám podarilo zaviesť participatívny rozpočet a ďalej tento projekt budem podporovať, keďže samospráva je tu pre ľudí a obyvatelia majú právo rozhodovať o tom, ako a kam investovať spoločné prostriedky nás všetkých.

Pred štyrmi rokmi som dostal od vás dôveru zastupovať nás Terasanov pri správe veci verejných. Ako zástupca starostu presadzujem transparentné a odborné spravovanie verejných záležitostí a zároveň som za otvorenú komunikáciu s obyvateľmi a spoločné nachádzanie riešení problémov, ktoré trápia nás všetkých na Terase. Aj preto by som rád poďakoval každému z vás, za podnet, radu, stretnutie, podanú ruku, či rozhovor o našej Terase. A budem vďačný, ak sa budeme naďalej spoločne podieľať na zlepšovaní života v našej mestskej časti, pretože spolu ju môžeme urobiť lepším miestom pre život nás všetkých.

Tibor Bačinský


analytik inform. technológií, 30 rokov

Vyštudoval som ekonómiu, bezpečnostné vedy a manažment a v súčasnosti pôsobím, ako analytik, pričom vediem vlastnú firmu zameranú na konzultácie a návrhy efektívneho riadenia veľkých spoločností.

Vo voľnom čase som dlhé roky aktívne pôsobil vo folklórnom súbore Čarnica, ako tanečník a neskôr ako tréner a zástupca riaditeľa. Okrem toho rád behám. Objavil som čaro životopisných kníh, ktoré ma vždy motivujú a posúvajú vpred.

Terasa je celý môj život. Preto mi veľmi záleží ako vyzerá, ako funguje, ako môže byť ešte lepšia. Aj preto som sa rozhodol kandidovať. Terasa bude moderná a atraktívna štvrť iba vtedy, keď sa jej budeme venovať. A ja naozaj chcem. Niektoré veci sa však nedajú vyriešiť „spoza plota“ a oveľa lepšie je prebrať za to zodpovednosť ako miestny poslanec.

Medzi moje hlavné ciele patrí väčšia čistota na uliciach, viac stromov, lavičiek a odpadkových košov, bezpečnosť ľudí a hlavne spravodlivejší prísun peňazí na sídlisko z magistrátu. Lebo teraz Terasa dopláca na iných. Jednoducho chcem, aby boli ľudia spokojnejší.

Patrik Nohavica


inšpektor techn. zariadení, 31 rokov

Ako absolvebnt strojného inžinierstva na TU KE pracujem ako technický inšpektor. Keďže som riadil asi 20 členný kolektív, tak si viem vypočuť názory ostatných a pracovať pre spoločný cieľ. Presne to isté chcem priniesť aj do do košickej samosprávy.

Chcem, aby Terasa bola zeleným, férovým a bezpečným miestom pre všetkých. Doteraz som sa snažil zlepšovať život na Terase ako dobrovoľník a podpredseda občianskeho združenia Li- KE – Máme radi Košice. Pri určitých témach však dobrovoľníctvo už nestačí a je potrebné aktívne sa zapojiť do komunálnej politiky.

Verejná správa mi nie je cudzia, lebo viac ako štyri roky som pôsobil v štátnej službe ako vedúci zamestnanec. Ako dobrovoľník spolu s ostatnými členmi OZ LiKE – Máme radi Košice a iniciatívy Hlavne mesto Košice sa snažíme zlepšovať život v našom meste. Robíme zadarmo, vo voľnom čase ale najmä s radosťou. Za svoje hlavné priority považujem ochranu zelene, atraktívnu verejnú dopravu, budovanie športovísk a tiež stav verejných priestranstiev.

Nesľubujem akvaparky ani košické metro. Podporím ale všetky rozumné a reálne riešenia, ktoré pomôžu k rozvoju našej Terasy.

Richard Matiaščik


manažér, 48 rokov

Patrím k tým šťastným, čo celý doterajší život prežili iba na Terase. Ani vysoká škola ma z Košíc nedostala, keďže som študoval tu. Mám 48 rokov a rád by som Terase vrátil, čo mi dala. Chcem využiť svoje skúsenosti a vedomosti v prospech mestskej časti, teda presnejšie v prospech ľudí. Mestskú časť totiž netvoria budovy a ulice, ale ľudia.

Skoro 30 rokov som pracoval v železiarňach, no po dlhých rokoch prišiel čas na zmenu a v súčasnosti pracujem ako manažér na oddelení špeciálnych činností Slovenského pozemkového fondu. Neznášam podvodníkov a porušovanie zákonov a tam sme teda našli veľa neprávostí, ktoré sa snažíme napraviť.

Súčasné pôsobisko však neberiem ako prácu v tom klasickom zmysle – prídem, urobím, odídem. Pre mňa je to po dlhých rokoch v tvrdom komerčnom sektore, reálna možnosť napraviť a meniť spoločnosť k lepšiemu. Nie vždy to ide ľahko a rýchlo, ale ide to.

Mám na starosti koordináciu s verejnou správou skrz celý košický región a preto viem byť prospešný práve pri riešení aj tých naozaj komplikovaných problémov spojených s pozemkami či už na území mestskej časti, či celých Košíc. A tých labyrintov vzťahov je tu naozaj požehnane. Zatiaľ mám pozitívne reakcie na to, čo sa aj za krátky čas podarilo v SPF ponaprávať z minulosti. Verím, že to tak bude aj naďalej.

Keď neriešim rébusy okolo pozemkov tak som prakticky stále niekde vonku. Som exteriérový typ a najradšej rybárčim. Ale často prevetrám aj horský bicykel, či turistické vibramy a v zime pre zmenu lyže a lyžiarky.

Ako miestny poslanec mám samozrejme témy, ktorým sa chcem venovať a trápia nás prakticky všetkých – bezpečnosť v uliciach, oddychové zóny, miestne trhovisko, kultúrny zber odpadu, služby psíčkarom, obnova ciest a zelene atď. Nie je to nič komplikované, hoci často postačuje sa spojiť, navzájom komunikovať, pracovať pre dobro veci, nekomplikovať si život a použiť už niečo overené. Skrz súčasnú prácu však vidím, že ľahko sa to povie, no keď narazia na seba dvaja tvrdohlavci, ťažšie spraví.

Ale som optimista. V práci sa nám darí vždy dopracovať k dohode a nevidím dôvod, prečo by to malo byť iné aj keby som bol poslanec a snažil sa s vašou pomocou vybudovať z Terasy modernú komunitu, v ktorej si nájde miesto každý.

Volebný obvod 2
Luník IV, Luník V a Luník VI

Filip Gaál


právnik, 35 rokov

Košice mi dali nádherné detstvo, vzdelanie aj prvú prácu. Za všetky tieto dary vďačím rodnému mestu a ľuďom zo sídliska Terasa, medzi ktorými som vyrastal.

Získanú pozitívnu energiu som pripravený rozdávať ďalej a ako právnik, aktívny dobrovoľník a občiansky angažovaný obyvateľ Terasy sa podieľam na zveľaďovaní najkrajšej mestskej časti. Mnohí ma poznáte od malého chlapca, a preto môžem ako záruku ponúknuť to najcennejšie – svoje meno.

Vo svojej občianskej iniciatíve Ke-inak – nový pohľad na samosprávu sa sústredím na nové nápady a riešenia, ktoré môžu priniesť Košičanom dostupnejšie služby, viac zelene, viac udržateľného rozvoja, a spoločného priestoru pre deti, rodičov a našich priateľov.

Viem, že to cítite rovnako ako ja a iste mi dáte za pravdu, že si zaslúžime ešte viac. Jednoducho ešte viac pre ľudí ako ste vy a ja. Ešte viac pre Terasu. Z tohto dôvodu sa uchádzam o Vašu priazeň ako kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ.

Patrícia Helfenová


učiteľka, 48 rokov

Na Terase žijem od narodenia, komunikujem a s pochopením načúvam potrebám komunity obyvateľov, ktoré aj pragmaticky riešim. Ako lektorka cudzích jazykov a predsedníčka občianskeho združenia Obyvateľov Terasy o.z mám skúsenosti v rámci spolupráce komunít a inštitúcií. Za ostatné štyri roky som iniciovala výsadbu stromov a Terase, v ktorej chcem pokračovať. Úspešná bola aj žiadosť o zmenu stojiska kontajneroviska na Idanskej 37-41.

V participatívnom rozpočte obyvatelia víťazne zahlasovali za môj projekt „Hniezdne búdky“ na celej Terase vrátane Borovicového Hája. V Máji tohto roku som rozbehla projekt „Veselé pieskoviská“, so ZUŠ Bernoláková 26 a plánujem v ňom pokračovať v spolupráci s MČ Košice Západ a SMsZ aj v rámci mesta.

Uspela som aj v grantovom projekte revitalizácie vnútrobloku Moldavská 13, ktorý sa čoskoro zrealizuje a naši obyvatelia si budú môcť aktívne oddýchnuť pri hre Petang alebo príjemne posedieť v spoločnosti zelene a levanduľových lánov.

Mojimi hlavnými prioritami sú: bezpečnosť a čistota verejného priestoru, zeleň a jej ekologické riešenia, revitalizácia detských ihrísk/pieskovísk a vnútroblokov, športoviská a ich udržateľnosť, školstvo, stav chodníkov a ciest ako aj bezbariérovosť. S projektami budem pokračovať podľa reálnych možností a dopytu obyvateľov. Ochotne Vám podám pomocnú ruku a budem sa snažiť nájsť spôsoby ako sídliskovú problematiku odlišných tém vyriešiť pre spokojnosť nás všetkých. S rešpektom sa uchádzam o vašu priazeň vo voľbách poslankyne za
mesto Košice ako aj za mestskú časť Košice Západ a vopred ďakujem za prejavenú dôveru.

Ján Varga


strojný inžinier, 43 rokov

Na Terase som vyrastal, poznám jej ulice ešte z čias, keď neboli také zahustené výstavbou. Preto ma zaujímajú názory a požiadavky obyvateľov sídliska, ktoré som aktívne riešil na poslaneckých dňoch i prostredníctvom osobnej mejlovej alebo telefonickej komunikácie. Pôsobil som ako člen finančnej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu a komisie kultúry, mládeže a športu. Počas štyroch rokov som presadzoval modernizáciu a skvalitnenie cyklotrás, detských ihrísk a športovísk. Príkladom mojej práce pre Terasu je aj výstavba ihrísk na uliciach Idanská a Bernolákova.

Mojou prioritou na nasledujúce obdobie bude pokračovať už v začatej práci na zveľaďovaní Terasy, pokračovať v riešení parkovacej politiky, ktorej účelom má byť zvýšenie komfortu a kapacít pre obyvateľov Terasy, ako aj na odbornom riešení veci verejných.

Volebný obvod 3

Milan Števkov


podnikateľ v oblasti IT, 40 rokov

S Košicami má spája dlhoročné puto. Vyštudoval som na TU KE – odbor umelá inteligencia, žijem tu – som hrdý otec dvoch detí a milovaný manžel. A pracujem tu, vediem košickú pobočku nadnárodnej IT firmy. Počas mojej kariéry som nadobudol cenné skúsenosti pri riadení mnohých projektov a ľudí. A najmä si uvedomil, že mnohé veci sa dajú zmeniť, ak je na to vôľa. So správnym prístupom a nasadením sa dajú realizovať takmer všetky nápady. Okrem cenných manažérskych skúseností som bol súčasťou mnohých projektov zameraných na vzdelávanie a rozvoj študentov na stredných a vysokých školách. Tieto skúsenosti a moje nastavenie chcem preniesť aj do mestského zastupiteľstva. Chcem sa zamerať na oblasť vzdelávania a inovácií. Som pripravený meniť Košice na mesto, ktoré bude prvou voľbou našich mladých talentov pre ich ďalší život. Ako rodič, šéf IT firmy a človek, ktorý aktívne spolupracuje s akademickou pôdou, urobím všetko preto, aby naše deti nemuseli za kvalitným vzdelávaním, inováciami a atraktívnou ponukou práce odchádzať z nášho mesta. V posledných rokoch som aktívny v projektoch zameraných na rozvoj ľahkých zručností sebamanažmentu a sebaprezentácie mládeže ako je zapájanie IT do stredoškolského vzdelávania, či interaktívne vzdelávanie detí v oblasti kyberšikany a internetovej bezpečnosti.

Chcem iniciovať a podporovať projekty so zameraním na prax stredoškolákov a pracovať na zlepšení spolupráce firiem a akademickej pôdy. Všetko podstatné nielen o mne nájdete

Dávid Šuster


študent, 20 rokov

Tak ako mnohí iní aj ja bývam na v mestskej časti Košice – Západ od narodenia. Študujem tu v Košiciach na Technickej univerzite. Svojou kandidatúrou a prípadným úspechom, by som rád išiel príkladom mladým ľudom nielen na Terase, aby neignorovali, ale zapájali sa do komunálnej politiky a riešenia problémov obyvateľov Terasy. Všetci budeme raz starší, niektorí budú mať aj vlastné rodiny, starí rodičia budú potrebovať pomoc. Riešenia problémov, či naopak zlepšováky sa sa často prejavia s niekoľkoročným oneskorením. Keď mladých dobehnú ignorované problémy, tak bude neskoro lamentovať, prečo sa to nevyriešilo skôr. Ak chce človek žiť v lepšom prostredí, tak sa musí zapojiť a prispieť k riešeniu čo najskôr. Nič sa neurobí samo od seba.

Ja by som rád prispel k rozvoju športovísk, aby mladí ľudia trávili svoj čas zmysluplne. Moja predstava je po celej Terase vybudovať sieť workoutových a multifunkčných ihrísk, kde si ľudia budú môcť zároveň požičať športové náčinie.

V oblasti ochrany životného prostredia a údržby verejných priestranstiev by som rád presadil dôslednejšiu kontrolu správcov verejnej zelene a pravidelné odstraňovanie napríklad nebezpečných konárov, ktoré môžu niekoho veľmi škaredo zraniť, nebodaj aj horšie. Veľké nedostatky, alebo skoro úplne chýbajú bezpariérové vstupy do štátnych a verejných inštitúcií, čo musíme začať riešiť čo najskôr, lebo zo dňa na deň sa to nedá. Demografické čísla nepustia a už čoskoro začne veľmi prudko rásť počet seniorov, ktorí bezbariérové budovy, ale aj chodníky budú potrebovať. Ako poslanec MČ – Košice Západ chcem presadiť:

  • Výstavbu workoutových a multifunkčných ihrísk
  • Ochranu životného prostredia a údržbu verejných priestranstiev
  • Bezbariérové prístupy
  • Osadenie lavičiek po celej Terase
  • Komplexnú obnovu detských ihrísk

Mgr. Peter Liba


poslanec NR SR, 42 rokov

Som vyštudovaný teológ, pracoval som vo viacerých neziskových organizáciách, ktoré sa zaoberali pomocou mladým ľuďom. V komunálnej politike pôsobím ako poslanec mesta i mestskej časti Západ. Nie je tajomstvom, že sa snažím presvedčiť ostatných a presadiť zákaz hazardu. Od roku 2020 som zároveň aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, kde hájim záujmy Košičanov.

Vo svojom doterajšom verejnom pôsobení bojujem za Košice a jeho obyvateľov. Ako komunálny poslanec som vystupoval proti hazardu, aby rodiny netrpeli následkom nebezpečne návykového gamblerstva a Košice sa tak stali lepším a bezpečnejším mestom.

V národnej rade sa mi podarilo presadiť zmenu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sme odblokovali výstavbu toľko očakávaného obchvatu Košíc. Vďaka môjmu návrhu zákona seniori už nemusia každoročne žiadať o zníženie dane z bytov a stavieb na polovicu, ale je im automaticky priznávaná. Cez vylepšovanie zákonov sa snažím pomáhať novým investíciám, akou je napríklad priemyselný park Valaliky. Blízka mi je aj podpora rodín, výstavba materských škôl a zlepšenie občianskej vybavenosti. Na jeseň chcem v národnej rade predložiť návrh zákona, ktorý uľahčí zlučovanie malých mestských častí.

Podľa mňa je to vidieť, že vo verejných fuknkciách sa maximálne snažím zastupovať občanov, počúvať ich a najmä reálne riešiť ich problémy. Na Terase všetky moje deti chodia do materskej, či základnej školy. Aj preto úprimne chcem na Terase dosiahnuť ti najlepšie podmienky pre rodiny napríklad aj výstavbou nových škôl či zlepšením občianskej vybavenosti.

Top