Životopis

Osobné údaje

Priezvisko / Meno

Mgr. Vrchota, Marcel

Adresa

Košice – Západ, Slovenská republika

E-mail 

vrchotam@gmail.com

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Oblasť činnosti / profesia

Starosta MČ Košice – Západ

Prax Od – do

2018 –súčasnosť


Právnik/podnikateľ

Prax Od – do

2018 –súčasnosť

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Konateľ spoločnosti

Názov a adresa zamestnávateľa

IMTOMA s.r.o., Košice


Prax Od – do

2011 – 2017

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Advokátsky koncipient – právnik

Názov a adresa zamestnávateľa

Advokátska kancelária Pihorňa, Košice


Prax Od – do

2009 – súčasnosť

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Prokurista – právnik

Názov a adresa zamestnávateľa

DomaReal s.r.o., Košice


Prax Od – do

2011 – 2016

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Head of Košice Office – právny poradca

Názov a adresa zamestnávateľa

Inveast združenie, Bratislava


Prax Od – do

2004 – 2006

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Poradca – obchodný zástupca

Názov a adresa zamestnávateľa

Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s. a Wustenrot poisťovňa a.s., Bratislava

Vzdelávanie a príprava

Od – do

2004 – 2011

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Právnická fakulta Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Vzdelávanie a príprava

magister práv, odbor právo


Od – do

2009

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Okresný súd Michalovce, Michalovce

Vzdelávanie a príprava

Odborná stáž


Od – do

2008 – 2009

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Kancelária NR SR, Bratislava

Vzdelávanie a príprava

Stáž na úseku legislatívy a aproximácie práva


Od – do

2006

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Právnická fakulta University of Iceland, Reykjavík, Island

Vzdelávanie a príprava

Erasmus, študijný pobyt


Od – do

2000 – 2004

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Gymnázium Šrobárova 1, Košice

Top